SESİN ADLİ ANALİZ SÜRECİ

Ses adli analizi sürecinin temel amacı aşağıdaki görevlerden bir veya daha fazlasına ulaşmaktır:

  1. Dürüstlük doğrulaması, sorgu sesinin (söz konusu ses) yaratıldığından beri olup olmadığı sorulup bu soruyu cevaplamayı amaçlamaktadır?
  2. Adli ses geliştirme, konuşma anlaşılırlığını ve düşük seviyeli sesin duyulmasını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
  3. Konuşmacı kimliği, sorgu sesindeki konuşmacının kimliğini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Adli ses iyileştirme sürecinin bulgularının kabul edilebilirliğini sağlamak için, adli bilişim uzmanı veya teknik bilirkişi, sorgu sesinin geliştirilmiş kopyasının orijinalle aynı içeriğe sahip olup olmadığını göstermelidir.

Ses Doğrulama Yöntemlerinin Sınıflandırılması

Dijital ses bütünlüğü doğrulama yöntemleri geniş ölçüde;

  • Kapsayıcı tabanlı kimlik doğrulaması
  • İçerik tabanlı kimlik doğrulamaya birlikte iki gruba ayrılır.

Ses dosyasının dosya yapısı ve meta verileri ve açıklaması, kapsayıcı analiz altındadır; ses dosyasının gerçek bitleri ve baytları ise içerik tabanlı analizle ilgilidir.

Adli Ses İyileştirme

Ses iyileştirme, genellikle ses kaydı yapılan bir ses dosyasından istenmeyen gürültüleri temizleme işlemidir. Adli bilişim uzmanları, bu sesleri çıkarmaya ve orijinal dosyaya zarar vermeden ses dosyasını geliştirmeye çalışırlar.

Geniş bant gürültü azaltma, adli ses kaydı için yaygın bir taleptir. Orijinal adli kayıtların dijital kopyası, orijinal dosyalara herhangi bir zarar vermeden çeşitli geliştirme tekniklerinin uygulanması için gürültü azaltma işlemini uygulamak için kullanılır. Ses iyileştirmenin nihai hedeflerinden bahsedecek olursak:

  • Konuşma anlaşılırlığını artırma
  • Transkripsiyonun doğruluğunu artırma
  • Dinleyicinin yorgunluğunu azaltma
  • SNR’yi azaltma

Adli ses analizi suç tanımada önemli bir rol oynamaktadır, çünkü insan konuşmalarının çoğu ses dosyası olarak kaydedilen konuşma yoluyla yapılmaktadır. Kaydedilen ses dosyalarının gerçekliğini algılamak önemli bir rol oynamaktadır, çünkü birçok ses kurcalama yazılımı piyasada kolayca mevcuttur. Sesler üzerinde adli bilişim inceleme tekniklerinin uygulanması nedeniyle pek çok ciddi vaka başarılı bir şekilde sonuca ulaştırılmıştır.